Vrijzinnigen Oost-Twente
Vrijzinnigen Oost-Twente
Open gemeenschap voor inspiratie
VRIJZINNIGEN OOST-TWENTE Vrijzinnigheid moet vindbaar zijn! Juist nu, in deze tijd waarin het klassieke kerkbezoek afneemt, en waarin tegelijkertijd de behoefte bestaat aan inspiratie, aan zingeving, waarin we zoveel mensen om ons heen zien die zich oriënteren, die zoeken, is het van belang aandacht te vestigen op kleinschalige, vrijzinnige geloofsgemeenschappen, waar de traditie van humanistische spiritualiteit leeft, waar kennis aanwezig is over de joods-christelijke traditie, en ook over andere "geloofssystemen", waar mensen elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek zijn, en elkaar inspireren, juist omdat de actuele maatschappij zo veel vragen oproept. Bezinning in de Johanneskerk in Twekkelo, afgewisseld met ontmoeting, zowel in huiskamerkringen als in de vorm van individueel bezoekwerk, wordt door de leden zeer gewaardeerd. Mensen leren elkaar goed kennen, respecteren elkaars vrijheid, en doen als het nodig is een beroep op elkaar. Het is goed toeven in zo’n kring! Zo’n vrijzinnige geloofsgemeenschap is vindbaar in Oost Twente! Interesse? Steun ons werk’ Word lid! Vraag inlichtingen! Voorganger: Nicoline Swen-Fischer tel: tel. 06-22497969 Voorzitter: dhr. Henk Eijgelaar, tel. 053-4764975 Secretaris: Hans Zwiers, 06 - 550 70 336 e-mail: secretaris Vragen, opmerkingen, suggesties en copy voor deze website kunt u per e-mail sturen naar info@vrijzinnigenoosttwente.nl
|  webmaster@vrijzinnigenoosttwente.nl  |
Download hier dit formulier
Agenda
vervolg >>
Zondag 13 september 10.30 uur Ontmoeting in de theetuin “Op ‘t Oorbeck” Twekkelo Voorganger: Nicoline Swen Zondag 11 oktober 2020 10:00 of 14:30 uur viering of andere vorm van ontmoeten ,afhankelijk van de locatie kan het tijdstip ook ‘smiddags zijn. Voorganger: Jeanne Traas Zaterdag 7 november 2020 14:30 uur Jaarvergadering Deze zal mogelijk schriftelijk uitgevoerd worden tenzij de omstandigheden het toelaten het in het Kulturhus te houden Zondag 15 november 2020 Aanvang: 14:30 uur (o.v.b.h.) Herdenkingsviering samen met de Vrijzinnigen Aan de Regge. Locatie: Openhof in Rijssen Zondag 513 september 2020 14:30 uur Adventsbijeenkomst Locatie: Kulturhus Voorganger: Nicoline Swen Bij alle activiteiten dient u zich vooraf aan te melden bij Elli Moonen tel: 074-2500746 of via de e-mail: eammoonen@kpnmail.nl Afhankelijk van de corona ontwikkelingen kan deze agenda nog weer gewijzigd worden.