Vrijzinnigen Oost-Twente
Vrijzinnigen Oost-Twente
Open gemeenschap voor inspiratie
VRIJZINNIGEN OOST-TWENTE Vrijzinnigheid moet vindbaar zijn! Juist nu, in deze tijd waarin het klassieke kerkbezoek afneemt, en waarin tegelijkertijd de behoefte bestaat aan inspiratie, aan zingeving, waarin we zoveel mensen om ons heen zien die zich oriënteren, die zoeken, is het van belang aandacht te vestigen op kleinschalige, vrijzinnige geloofsgemeenschappen, waar de traditie van humanistische spiritualiteit leeft, waar kennis aanwezig is over de joods-christelijke traditie, en ook over andere "geloofssystemen", waar mensen elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek zijn, en elkaar inspireren, juist omdat de actuele maatschappij zo veel vragen oproept. Bezinning in de Johanneskerk in Twekkelo, afgewisseld met ontmoeting, zowel in huiskamerkringen als in de vorm van individueel bezoekwerk, wordt door de leden zeer gewaardeerd. Mensen leren elkaar goed kennen, respecteren elkaars vrijheid, en doen als het nodig is een beroep op elkaar. Het is goed toeven in zo’n kring! Zo’n vrijzinnige geloofsgemeenschap is vindbaar in Oost Twente! Interesse? Steun ons werk’ Word lid! Vraag inlichtingen! Voorganger: Nicoline Swen-Fischer tel: tel. 06-22497969 Voorzitter: Henk Eijgelaar, tel. 053-4764975 Secretaris: Menno Keizer Tel: 0548 - 616447 e-mail secretaris Vragen, opmerkingen, suggesties en copy voor deze website kunt u per e-mail sturen naar info@vrijzinnigenoosttwente.nl
|  webmaster@vrijzinnigenoosttwente.nl  |
Download hier dit formulier
Agenda
vervolg >>