Vrijzinnigen Oost-Twente
Vrijzinnigen Oost-Twente
Open gemeenschap voor inspiratie
HISTORIE NPB OOST TWENTE De afdeling Enschede van de Nederlandse Protestantenbond werd op 13 november 1889 opgericht onder de naam "Evangelie en Vrijheid". Zij genoot grote bekendheid in de stad, verzorgde godsdienstlessen op lagere scholen, organiseerde zondagscholen en vele culturele activiteiten. Na jaren een slapend bestaan te hebben geleid werd "Evangelie en Vrijheid" sinds 1989 weer actief. Na 100 jaar organiseert ze nu zelf kerkdiensten, waarin vrijzinnige voorgangers voorgaan. De afdeling Hengelo van de NPB werd opgericht op 5 september 1961. Het ledenaantal liep terug. De afdelingen Hengelo en Enschede namen toen het initiatief te gaan fuseren. Op 31 augustus 2002 kwam de fusie tot stand en werd de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afdeling Oost-Twente opgericht en gevestigd te Enschede. In 2014 hebben wij de naam van onze vereniging veranderd in: “Vrijzinnigen Oost-Twente.”
|  webmaster@vrijzinnigenoosttwente.nl  |
Agenda
vervolg >>
Zondag 13 september 10.30 uur Ontmoeting in de theetuin “Op ‘t Oorbeck” Twekkelo Voorganger: Nicoline Swen Zondag 11 oktober 2020 10:00 of 14:30 uur viering of andere vorm van ontmoeten ,afhankelijk van de locatie kan het tijdstip ook ‘smiddags zijn. Voorganger: Jeanne Traas Zaterdag 7 november 2020 14:30 uur Jaarvergadering Deze zal mogelijk schriftelijk uitgevoerd worden tenzij de omstandigheden het toelaten het in het Kulturhus te houden Zondag 15 november 2020 Aanvang: 14:30 uur (o.v.b.h.) Herdenkingsviering samen met de Vrijzinnigen Aan de Regge. Locatie: Openhof in Rijssen Zondag 513 september 2020 14:30 uur Adventsbijeenkomst Locatie: Kulturhus Voorganger: Nicoline Swen Bij alle activiteiten dient u zich vooraf aan te melden bij Elli Moonen tel: 074-2500746 of via de e-mail: eammoonen@kpnmail.nl Afhankelijk van de corona ontwikkelingen kan deze agenda nog weer gewijzigd worden.