Vrijzinnigen Oost-Twente
Vrijzinnigen Oost-Twente
Open gemeenschap voor inspiratie
|  webmaster@vrijzinnigenoosttwente.nl  |
Huisbezoeken
Een nieuw initiatief. Verbinding is een woord dat we binnen onze vereniging regelmaten gebruiken. We zijn met elkaar verbonden door de vrijzinnige levensgedachte. Verbonden zijn door de ontmoeting, omzien naar elkaar. Het doel is elkaar ontmoeten. De bezoekers zijn Anneke Scholten en Tineke Eijgelaar. Een van hen zal contact met u opnemen voor het maken van een afspraak. Mocht u dit telefoontje niet af willen wachten en op korte termijn een afspraak wil maken kan dat natuurlijk bij Anneke Scholten. Anneke Scholten tel. 053-4282281 Tineke Eijgelaar tel. 053-4764975 Jeanette van Loenen tel. 053-4337646
Agenda
vervolg >>
Zondag 13 september 10.30 uur Ontmoeting in de theetuin “Op ‘t Oorbeck” Twekkelo Voorganger: Nicoline Swen Zondag 11 oktober 2020 10:00 of 14:30 uur viering of andere vorm van ontmoeten ,afhankelijk van de locatie kan het tijdstip ook ‘smiddags zijn. Voorganger: Jeanne Traas Zaterdag 7 november 2020 14:30 uur Jaarvergadering Deze zal mogelijk schriftelijk uitgevoerd worden tenzij de omstandigheden het toelaten het in het Kulturhus te houden Zondag 15 november 2020 Aanvang: 14:30 uur (o.v.b.h.) Herdenkingsviering samen met de Vrijzinnigen Aan de Regge. Locatie: Openhof in Rijssen Zondag 513 september 2020 14:30 uur Adventsbijeenkomst Locatie: Kulturhus Voorganger: Nicoline Swen Bij alle activiteiten dient u zich vooraf aan te melden bij Elli Moonen tel: 074-2500746 of via de e-mail: eammoonen@kpnmail.nl Afhankelijk van de corona ontwikkelingen kan deze agenda nog weer gewijzigd worden.