Vrijzinnigen Oost-Twente
Vrijzinnigen Oost-Twente
Open gemeenschap voor inspiratie
|  webmaster@vrijzinnigenoosttwente.nl  |
Huisbezoeken
Een nieuw initiatief. Verbinding is een woord dat we binnen onze vereniging regelmaten gebruiken. We zijn met elkaar verbonden door de vrijzinnige levensgedachte. Verbonden zijn door de ontmoeting, omzien naar elkaar. Het doel is elkaar ontmoeten. De bezoekers zijn Anneke Scholten en Tineke Eijgelaar. Een van hen zal contact met u opnemen voor het maken van een afspraak. Mocht u dit telefoontje niet af willen wachten en op korte termijn een afspraak wil maken kan dat natuurlijk bij Anneke Scholten. Anneke Scholten tel. 053-4282281 Tineke Eijgelaar tel. 053-4764975 Jeanette van Loenen tel. 053-4337646
Agenda
vervolg >>