Vrijzinnigen Oost-Twente
Vrijzinnigen Oost-Twente
Open gemeenschap voor inspiratie
|  webmaster@vrijzinnigenoosttwente.nl  |
Onze bronnen van inspiratie Vrijzinnigen Oost-Twente is een afdeling van ‘Vrijzinnigen Nederland’. Het is een zelfstandige vereniging, gevormd door mensen die steeds opnieuw vorm en inhoud willen geven aan hun levensbeschouwelijke inzichten. Onze geloofsgemeenschap is een open geloofsgemeenschap, die haar leden vrij laat in hun denken over het geloof en de beleving ervan. Onze samenkomsten zijn bedoeld om op adem te komen en inspiratie op te doen voor de dag van morgen. Niet iedereen voelt zich aangetrokken tot de traditionele kerkdienst. Maar de behoefte aan bezinning en inspiratie is er wel. Het zoeken naar een verbondenheid die sterker is dan het alledaagse. Deze zoektocht kan richting worden gegeven door mensen die met hun uitstraling iets mee kunnen geven dat stimuleert tot verder gaan. Soms zijn het muziekuitvoeringen, soms zijn het beelden, soms zijn het woorden waarmee men probeert aan te geven wat men bezielt in het leven. Geloof is voor ons de wijze waarop wij ons verbinden met God (of de Eeuwige, de Bron, het Mysterie). Die verbinding is persoonlijk. Een ieder zal daar zijn eigen invulling aan geven. Vanuit onze opvatting bestaat er geen geloof dat de waarheid in pacht heeft. Het is het mysterie van het leven dat verder gaat, dan de menselijke ratio kan bevatten. Midden in de steeds veranderende samenleving laat Vrijzinnigen Oost-Twente zich zo inspireren door religieuze en wijsgerige bronnen die geloof, hoop en liefde voeden.
Agenda
vervolg >>
Zondag 13 september 10.30 uur Ontmoeting in de theetuin “Op ‘t Oorbeck” Twekkelo Voorganger: Nicoline Swen Zondag 11 oktober 2020 10:00 of 14:30 uur viering of andere vorm van ontmoeten ,afhankelijk van de locatie kan het tijdstip ook ‘smiddags zijn. Voorganger: Jeanne Traas Zaterdag 7 november 2020 14:30 uur Jaarvergadering Deze zal mogelijk schriftelijk uitgevoerd worden tenzij de omstandigheden het toelaten het in het Kulturhus te houden Zondag 15 november 2020 Aanvang: 14:30 uur (o.v.b.h.) Herdenkingsviering samen met de Vrijzinnigen Aan de Regge. Locatie: Openhof in Rijssen Zondag 513 september 2020 14:30 uur Adventsbijeenkomst Locatie: Kulturhus Voorganger: Nicoline Swen Bij alle activiteiten dient u zich vooraf aan te melden bij Elli Moonen tel: 074-2500746 of via de e-mail: eammoonen@kpnmail.nl Afhankelijk van de corona ontwikkelingen kan deze agenda nog weer gewijzigd worden.