Lidmaatschap van de Vrijzinnigen Oost-Twente Leden en Begunstigers De begrippen leden en begunstigers zijn statutair geregeld. Alleen leden hebben stemrecht in de Algemene ledenvergadering. Voor informatie over aanmelding als lid/begunstiger kunt u contact opnemen met de ledenadministratie. U kunt door hier te klikken het inschrijfformulier ook downloaden. Print het, vul het in en stuur het op naar de ledenadministratie. Met ingang van het seizoen 2014 – 2015 zijn de jaarlijkse bijdragen veranderd. Ons verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus De contributie voor leden bedraagt: Enkel € 165,- Echtpaar € 275,- De contributie voor begunstigers bedraagt: Enkel € 150,- Echtpaar € 250,- Legaten en Giften Wie de Vrijzinnigen Oost-Twente testamentair wil gedenken kan hiertoe de nodige informatie bij de penningmeester verkrijgen. Klik hier voor de adresgegevens. Giften Giften voor tenminste 5 jaar, zijn fiscaal volledig aftrekbaar. Inlichtingen bij de penningmeester.
Vrijzinnigen Oost-Twente
Vrijzinnigen Oost-Twente
Open gemeenschap voor inspiratie
|  webmaster@vrijzinnigenoosttwente.nl  |
Agenda
vervolg >>
Zondag 13 september 10.30 uur Ontmoeting in de theetuin “Op ‘t Oorbeck” Twekkelo Voorganger: Nicoline Swen Zondag 11 oktober 2020 10:00 of 14:30 uur viering of andere vorm van ontmoeten ,afhankelijk van de locatie kan het tijdstip ook ‘smiddags zijn. Voorganger: Jeanne Traas Zaterdag 7 november 2020 14:30 uur Jaarvergadering Deze zal mogelijk schriftelijk uitgevoerd worden tenzij de omstandigheden het toelaten het in het Kulturhus te houden Zondag 15 november 2020 Aanvang: 14:30 uur (o.v.b.h.) Herdenkingsviering samen met de Vrijzinnigen Aan de Regge. Locatie: Openhof in Rijssen Zondag 513 september 2020 14:30 uur Adventsbijeenkomst Locatie: Kulturhus Voorganger: Nicoline Swen Bij alle activiteiten dient u zich vooraf aan te melden bij Elli Moonen tel: 074-2500746 of via de e-mail: eammoonen@kpnmail.nl Afhankelijk van de corona ontwikkelingen kan deze agenda nog weer gewijzigd worden.