Hieronder staan een aantal links naar andere websites die mogelijk interessant voor u zijn. Vrijzinnigen Nederland http://www.vrijzinnigen.nl De landelijk vereniging Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afgekort NPB, is steeds op zoek naar vormen van moderne religiositeit en eigentijdse geloofsbeleving. Veelal zoekt zij daarbij het verband tussen geloof, wetenschap en kunst. De leden van onze vereniging zijn kritische en maatschappelijk geëngageerde mensen, die actief in het leven staan en zelf willen bepalen hoe en wat zij geloven. Daarnaast wordt er natuurlijk professionele pastorale zorg geboden. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amersfoort. De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afdeling Oost Twente maakt deel uit van de landelijke vereniging. Twee zusterverenigingen in de regio zijn de afdelingen Nijverdal/Rijssen, www.vrijzinnigen-aanderegge.nl en de afdeling Eibergen, www.vrijzinnigeneibergen.nl/ . Bijzonder is onze relatie die wij hebben met de afdeling Varsseveld, wij delen nl sinds begin 2016 de voorganger, Nicoline Swen. Zinweb http://www.zinweb.nl/ Zinweb.nl is een trefpunt waar mensen met belangstelling hebben voor zingeving en spiritualiteit zich verzamelen. Mensen die op zoek zijn naar informatie, artikelen, nieuws, boeken, reizen, opinie en dialoog. Raad van Kerken Enschede De Raad van Kerken Enschede is een plaats waar verschillende kerken in de stad elkaar ontmoeten. Met respect voor elkaars geloofsovertuiging wordt onderlinge samenwerking bevorderd. De Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afd. Oost Twente is toehoorder. Vereniging Behoud Twekkelo (VBT) http://www.twekkelo.nl/ Twekkelo is een rustieke buurtschap gelegen in Twente tussen Enschede en Hengelo Daar industrie en verstedelijking een steeds grotere bedreiging vormen voor Twekkelo, heeft de Vereniging Behoud Twekkelo (VBT) de taak ervoor te zorgen dat dit mooie stuk landschap niet verdwijnt. De grond waarop in 1950 de Johanneskerk is gebouwd werd geschonken door twee inwoners van Twekkelo. Er wordt momenteel nog 1 keer per 5 weken een dienst van de Protestantse Kerk Nederland gehouden. Iedere maand is er ook een dienst van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, afdeling Oost-Twente. Volksuniversiteit Enschede http://www.vuenschede.nl/ De Volksuniversiteit organiseert naast de gebruikelijke activiteiten zoals lezingen, talencursussen, cursussen rondom kunst & cultuur en mens & maatschappij ook allerlei educatieve activiteiten op maat voor doelgroepen en/of gerelateerd aan maatschappelijke vraagstukken. In samenwerking met de Volksuniversiteit Enschede organiseert de Vrijziinige Geloofsgemeenschap NPB, afd. Oost Twente lezingen en cursussen. Ouderen in Twente http://www.ouderenintwente.nl/ De stichting Ouderen in Twente is een vrijwilligersorganisatie en heeft als doel het computergebruik door ouderen te bevorderen, met het oog op maatschappelijke participatie, communicatie en behoud van zelfstandigheid. Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN) Religieus Erfgoed http://www.religieuserfgoed.nl/ Kerken, kloosters en andere religieuze gebouwen herbergen samen misschien wel de grootste verzameling kunstvoorwerpen en historische objecten van Nederland. De SKKN laat u op deze site kennismaken met een deel van deze vaak verborgen collectie. Museum Catharijneconvent Museum Catharijneconvent is hét museum voor christelijke kunst en cultuur in Nederland. De belangrijkste doelstelling van het museum is een breed publiek inzicht te bieden in de historische en eigentijdse waarde van christelijke kunst en cultuur. Door de invloed van het christendom op de Nederlandse cultuur inzichtelijk te maken, hoopt Museum Catharijneconvent te bereiken dat bezoekers meer begrip krijgen voor de huidige leefwereld. http://www.catharijneconvent.nl/ Euregionaal Centrum voor Joodse Geschiedenis & Cultuur Na de ingrijpende restauratie, die bijna 15 jaar heeft geduurd, mag de synagoge van Enschede zich weer met recht 'de mooiste synagoge van West-Europa' noemen. Het spreekt voor zich dat een gebouw als dit, al was het alleen maar vanwege zijn adembenemende architectuur, aan het publiek getoond moet kunnen worden, iets wat voorheen slechts op zeer beperkte schaal tot de mogelijkheden behoorde. Iedere woensdag en zondag tussen 11.00 en 17.00 uur is de synagoge voor publiek geopend. Opleidingsinstituut voor Vrijzinnig Pastoraat (OVP) Het Opleidingsinstituut voor Vrijzinnig Pastoraat (OVP) te Bilthoven biedt sinds 1980 een veelzijdige deeltijdopleiding tot pastoraal werker/geestelijk verzorger. Dit is een brede en praktische theologische en levensbeschouwelijke vorming met veel aandacht voor filosofische, literaire en historische dimensies van mens en maatschappij. Het OVP biedt ook een éénjarig levensbeschouwelijk en theologisch oriëntatiejaar. http://www.instituutovp.nl VrijZicht Magazine De site voor VrijZinnig Nederland. Vrijzinnigheid is een persoonlijke manier van geloven, geworteld in het christendom, kritisch naar tradities, open naar de cultuur en gericht op menselijkheid. Zij neemt hiermee haar plaats in binnen de pluriformiteit van levensbeschouwelijk Nederland, waarbij het gesprek met andere gelovigen in alle openheid wordt aangegaan. http://www.vrijzichtmagazine. PKN Enschede, www.pgenschede.nl/ of PKN Hengelo, www.pkn-hengelo.nl “We nemen je mee langs onderwerpen als ‘God’, ‘Jezus’, maar ook ‘Bijbel’, ‘bidden’ en ‘kerk’ en laten zo zien wat de kern is van het christelijk geloof, en dan vooral zoals dat wordt beleefd binnen de Protestantse Kerk......” VVP Hengelo, www.vrijzinnig.nl/item/hengelo.html of VVP Almelo, www.vrijzinnig.nl/item/almelo.html “Al honderd jaar vormt de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) een vrijplaats voor gelovigen en twijfelaars en het bestuur wil graag dat de VVP ook de komende honderd jaar die rol kan vervullen ….” Remonstranten Twente, https://twente.remonstranten.nl/ Op hun site kunt u lezen dat “Dat wetenschap en geloof elkaar automatisch uitsluiten is een opvatting waar de remonstranten niet in meegaan. Sterker nog: ze geloven helemaal niet in die polarisatie van geloof en wetenschap…….” Doopsgezinden Twente, http://www.dgtwente.doopsgezind.nl/ Het doopsgezind web: “In een wereld die harder en onpersoonlijker wordt, waar alles lijkt te draaien om wat iets kost of wat het oplevert, hebben veel mensen behoefte aan een gemeenschap die anders is……”
Vrijzinnigen Oost-Twente
Vrijzinnigen Oost-Twente
Open gemeenschap voor inspiratie
|  webmaster@vrijzinnigenoosttwente.nl  |
meer  >>
meer >>
Agenda