Vrijzinnigen Oost-Twente
Vrijzinnigen Oost-Twente
Open gemeenschap voor inspiratie
|  webmaster@vrijzinnigenoosttwente.nl  |
Privacyverklaring Vrijzinnigen Oost-Twente Dit privacystatement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website ‘Vrijzinnigen Oost- Twente’ (https://www.vrijzinnigenoosttwente.nl) die gebruik maken van het contactformulier. Vrijzinnigen Oost-Twente verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en /of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. We bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is of wettelijk is toegestaan. Als uw gegevens niet langer van belang zijn worden ze verwijderd. Verwijdering kan ook plaatsvinden op uw verzoek. U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt zo’n verzoek sturen naar " Vrijzinnigen Oost-Twente ". Uiterlijk binnen vier weken ontvangt u een reactie op uw verzoek. Vrijzinnigen Oost-Twente verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig om te voldoen aan een wettelijke verplichting.